Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tryjanowski P., Goławski A., Kuźniak S., Mokwa T. & Antczak M. (2007) Disperse or stay? Exceptionally high breeding-site infidelity in the Red-backed Shrike Lanius collurio. ARDEA 95 (2): 316-320
Veel vogels keren terug naar de plek waar ze zijn opgegroeid of waar ze het jaar daarvoor hebben gebroed. Kennis over waarom ze dat doen, en in welke mate, kan belangrijk zijn om een soort adequaat te beschermen. In deze Poolse studie werd de plaatstrouw van de Grauwe Klauwier Lanius collurio geanalyseerd aan de hand van ringwaarnemingen vanaf 1996. Basis voor het onderzoek waren de gegevens van 122 oude vogels en 1245 nestjongen die sinds dat jaar in twee studiegebieden waren geringd. Daarnaast werden alle overige 3102 ringgegevens uit het gehele land sinds 1996 geanalyseerd. Vrijwel geen van de vogels werd later teruggezien op de plek van ringen. Dat is in tegenstelling met verscheidene andere studies aan klauwieren, waaruit een hoge mate van plaatstrouw bleek. Zowel broedsucces als grootte van de studiegebieden in Polen waren vergelijkbaar met die in de andere studies, zodat het verschil niet aan deze factoren te wijten kan zijn. In plaats daarvan wordt verondersteld dat de geringe plaatstrouw het gevolg is van de grote schaal waarop geschikt habitat aanwezig is in Polen. Individuen zijn daarom niet gebonden aan een bepaalde plek, maar kunnen elk jaar kiezen uit een groot aanbod potentiŽle nestplaatsen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]