Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Si Bachir S., Barbraud C., Doumandji S. & Hafner H. (2008) Nest site selection and breeding success in an expanding species, the Cattle Egret Bubulcus ibis. ARDEA 96 (1): 99-107
Koereigers Bubulcus ibis waren ooit alleen te vinden in Afrika en Zuidwest-Azi, maar in de afgelopen eeuw hebben ze in rap tempo grote delen van de wereld veroverd. Er is maar weinig bekend over hoe de vestiging in nieuwe gebieden gaat en wat het broedsucces van deze succesvolle kolonist bepaalt. In dit onderzoek wordt de kolonisatie van een gebied in Algerije beschreven, waar een kolonie zich in 1993 vestigde en vervolgens snel uitbreidde. Gedurende 199799 werd de kolonie intensief bestudeerd. Het broedseizoen duurde van eind maart tot eind juli, met in 1998 nog een tweede broedperiode in het najaar. Ieder jaar vestigden de eerste vogels zich in de toppen van de bomen en zo dicht mogelijk bij de stam. Latere paren zaten lager en verder weg van de stam. Reproductief succes was lager voor deze late vogels, vooral omdat veel van hun jongen bij sterke wind van de nesten vielen en dan op de grond door tal van predatoren werden opgegeten. Door de groei van de kolonie werden steeds meer vogels gedwongen op slechte plekken te broeden met een laag reproductiesucces, wat waarschijnlijk de reden was waarom in 1999 een nieuwe kolonie ontstond op twee kilometer afstand.


[close window] [previous abstract] [next abstract]