Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zuberogoitia I., Martínez J.E., Zabala J., Martínez J.A., Azkona A., Castillo I. & Hidalgo S. (2008) Social interactions between two owl species sometimes associated with intraguild predation. ARDEA 96 (1): 109-113
Er zijn soorten die met elkaar concurreren om dezelfde prooien, maar waarvan de ene soort ook moet vrezen door de ander te worden opgegeten. Dit wordt Intraguild Predation genoemd. Veel van het onderzoek hiernaar richt zich op de werkelijke predatie en kijkt niet hoe de soorten het gedrag van elkaar beďnvloeden. Het onderhavige onderzoek beschrijft hoe het gedrag van Steenuilen Athene noctua in Spanje beďnvloed wordt door de aanwezigheid van Kerkuilen Tyto alba. Beide soorten waren in het studiegebied in hoge dichtheden aanwezig, met soms wel 12 Steenuilen jagend op één hectare. Een deel van de Steenuilen werd voorzien van een kleine radiozender. Deze vogels werden gedurende het gehele jaar gevolgd. Tijdens de waarnemingen was soms een Kerkuil in de nabijheid aanwezig. De Steenuilen reageerden hier sterk op door geen geluid meer te maken en niet meer te bewegen of door zich te verbergen. Deze reactie duurde gemiddeld een kwartier, waarna de Steenuilen zich weer normaal gingen gedragen. Het lijkt er dus op dat Steenuilen niet alleen last hebben van Kerkuilen omdat ze deels hetzelfde voedsel eten, maar ook doordat ze minder tijd aan foerageren kunnen besteden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]