Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Schroeder J., Lourenço P.M., van der Velde M., Hooijmeijer J.C.E.W., Both C. & Piersma T. (2008) Sexual dimorphism in plumage and size in Black-tailed Godwits Limosa limosa limosa. ARDEA 96 (1): 25-37
Dit artikel beschrijft de verschillen in lichaamsgrootte en verenkleed tussen mannetjes en vrouwtjes van de Grutto Limosa limosa limosa. De vogels werden tijdens de broedtijd gevangen in de Workumerwaard, Friesland. De sekse werd vastgesteld door bloed met moleculaire technieken te onderzoeken. Vrouwtjes waren groter en zwaarder dan mannetjes. Vooral in snavellengte bestond er echter een forse overlap tussen de seksen, die groter was dan op grond van literatuuronderzoek werd verwacht. Vermoed wordt dat in eerder onderzoek de kleinste vrouwtjes voor mannen zijn uitgemaakt. Geconcludeerd wordt daarom dat de seksen niet betrouwbaar te onderscheiden zijn door alleen naar lengtematen te kijken. Het verenkleed werd op grond van negen punten beoordeeld: de intensiteit van oranje op de borst, de hoeveelheid zwart op de buik, de bedekking en het aantal prachtveren op de rug, de duidelijkheid van de witte oogstreep, het wit op de kop, de hoeveelheid oranje op de snavel en de hoeveelheid witte en zwarte spikkels in de nek. De seksen verschilden het meest in de hoeveelheid witte spikkels in de nek, waardoor vrouwtjes lichter leken dan mannetjes. Bovendien hadden vrouwtjes minder zwarte strepen en minder oranje op de borst, en minder prachtveren op de rug, maar ze hadden juist meer wit op de kop. De onderzochte Grutto’s bleken polymorf in een van de genen van het Z-chromosoom die vaak gebruikt worden om vogels moleculair te seksen. Mannetjes van het minst voorkomende genotype hadden meer witte spikkels in de nek en minder zwarte strepen op de borst dan mannetje van het andere type. Bij vrouwtjes was geen verschil in verenkleed aantoonbaar tussen beide genotypes.


[close window] [previous abstract] [next abstract]