Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Moreno-Rueda G. & Pizarro M. (2008) Temperature differentially mediates species richness of birds of different biogeographic types. ARDEA 96 (1): 115-120
Rijkdom van vogels wordt voor een groot deel door het klimaat bepaald. Deze studie onderzocht het verband tussen het aantal soorten vogels en het klimaat in Spanje op grond van blokken van 10 × 10 km. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen ‘noordelijke’ en ‘zuidelijke’ soorten. Het aantal noordelijke soorten per blok nam af naarmate de gemiddelde jaartemperatuur hoger was, terwijl zuidelijk soorten een omgekeerde trend lieten zien. In de warmste blokken nam ook het aantal zuidelijke soorten enigszins af. Het percentage zuidelijke soorten per blok nam daardoor sterk toe naarmate de temperatuur hoger was. Het percentage zuidelijke soorten nam bovendien toe met bevolkingsdichtheid, hoogteverschillen en neerslag per blok, maar het verband was tegengesteld in het hoogste bereik van deze parameters.


[close window] [previous abstract] [next abstract]