Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Jourdain E., Gauthier-Clerc M., Kayser Y., Lafaye M. & Sabatier P. (2008) Satellite-tracking migrating juvenile Purple Herons Ardea purpurea from the Camargue area, France. ARDEA 96 (1): 121-124
Deze pilotstudie beschrijft hoe de trekbewegingen van jonge Purperreigers, geboren in de Camargue in Zuidoost-Frankrijk, werden gevolgd met behulp van satelliettelemetrie. Na het broedseizoen, begin juli 2004, werden zes jonge vogels uitgerust met een tuigje met een satellietzender. De onderzoekers gebruikten afbreekbaar draad om er zeker van te zijn dat het tuigje na een paar maanden zou afvallen. En zender viel in de eerste week al uit, terwijl een tweede reeds begin september niet meer werkte. De overige vier gaven een signaal tot de derde week van september en stelden de onderzoekers in staat een groot deel van de trekroute door Zuid-Europa en Noordwest-Afrika te documenteren. De Purperreigers vertrokken tussen 12 en 14 september en volgden een westelijke trekroute. Vanuit de Camargue vlogen ze richting zuidzuidwest via Spanje en de Balearen naar de kust van Algerije. Twee vogels vlogen daarna in zuidwestelijke richting door naar de Marokkaanse kust. Een derde vogel vervolgde zijn trek rechtstreeks over de Sahara en werd het laatst waargenomen in het noorden van Mauritani. Zijn vliegsnelheid op dit deel van de route was 40 km per uur. Toen de vierde Purperreiger nog in Noord-Algerije was viel de zender uit, gelijktijdig met het stoppen van de zenders van de andere drie vogels. De trekbewegingen van deze vier jonge Purperreigers kwamen overeen met de patronen die uit oudere ringgegevens te herleiden waren. Er wordt daarom geopperd dat de trekroutes de laatste tientallen jaren niet zijn veranderd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]