Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Källander H. (2008) Flock-fishing in the Great Crested Grebe Podiceps cristatus. ARDEA 96 (1): 125-128
Sociaal vissen is een manier van voedsel zoeken waarbij vogels groepsgewijs prooien opjagen en vangen. Aalscholvers en zaagbekken vertonen dit gedrag geregeld, terwijl het bij andere viseters als de Fuut Podiceps cristatus zelden wordt gezien. Dit artikel beschrijft hoe Futen op een Zweeds meer vaak sociaal visten tijdens de zomermaanden van 2006 en 2007. De groepsgrootte lag daarbij tussen de 50 en ruim 100 vogels. Vermoed wordt dat de Futen op kleine Blankvoorns Rutilus rutilus joegen, maar het bleef onduidelijk waarom de Futen op dit meer zo vaak sociaal visten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]