Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Poisbleau M., Desmonts D. & Fritz H. (2008) Dominance relationships in Dark-bellied Brent Geese Branta bernicla bernicla at spring staging areas. ARDEA 96 (1): 135-139
Bij vogels die in groepen voorkomen, kan op de voedselgronden een sterke concurrentie om voedsel ontstaan. Dat is onder meer het geval bij plantenetende soorten zoals ganzen. Omdat ganzen een groot deel van het jaar paarsgewijs opereren, kunnen partners steun aan elkaar hebben om een gunstige plek in de groep te bemachtigen. Te verwachten is dat de meest dominante dieren toegang hebben tot het beste voedsel. Het percentage gevechten dat een individu wint (de dominantiescore), kan als maat dienen voor de rangorde binnen een groep. In de onderhavige studie, uitgevoerd aan Zwartbuikrotganzen Branta bernicla op Terschelling, bleek dat mannetjes hoger scoorden qua dominantie dan vrouwtjes, en dat de dominantiescore van mannetjes gecorreleerd was aan die van hun partner. Tegen de verwachting in werd voor de seksen afzonderlijk geen verband gevonden tussen de dominantiescore en de grootte van het dier.


[close window] [previous abstract] [next abstract]