Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Piersma T. (2008) Female House Martin Delichon urbica provisions chicks at nests in two separate subcolonies. ARDEA 96 (1): 140-144
Om meer te weten te komen over het sociale gedrag en de jaarlijkse overleving van Huiszwaluwen Delichon urbica, begon ik in de zomer van 2007 met het individueel kleurringen (met twee 3,3 mm hoge kleurringetjes aan één van beide tarsi) van Huiszwaluwen. Van de 39 gekleurringde adulten werden er diezelfde zomer niet minder dan 35 teruggezien, de meeste tijdens de fractie van een seconde dat ze aan het nest hingen om hun jongen te voeren. Hoewel Huiszwaluwen als strikt sociaal monogaam en als ’non-helpers’ te boek staan, werd het mij in de loop van augustus duidelijk dat een vrouwtje dat tijdens het verzorgen van de jongen van haar eerste broedsel samen met haar man was gevangen, naast het voederen van een tweede broedsel samen met diezelfde man in haar oorspronkelijke nest aan de noordzijde van het huis, ook jongen van een tweede broedsel voerde in een nest aan de oostzijde van het huis. Simultane waarnemingen op 1 september bevestigden dat deze vrouw, lPiPi (‘left pink pink’), afwisselend een aantal voederbezoeken bracht aan de jongen op beide nesten. Bij vangst was dit vrouwtje heel klein en licht, had ze een beschadigde linkervleugeltop en droeg ze ten minste één luisvlieg mee. Misschien zag het er daarom slecht voor haar uit, en deed ze een poging om haar slechte toekomstperspectief te compenseren met (1) het helpen verzorgen van de jongen van familieleden, ofwel (2) een dubbele tweede broedpoging.


[close window] [previous abstract] [next abstract]