Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ryan P.G., Sommer E. & Breytenbach E. (2008) Giant petrels Macronectes hunting Northern Rockhopper Penguins Eudyptes moseleyi at sea. ARDEA 96 (1): 129-134
Reuzenstormvogels Macronectes spp. staan bekend als agressieve jagers en aaseters die zich voeden met allerhande dierlijk materiaal, veelal in de buurt van kolonies zeevogels en zeezoogdieren. Het is bekend dat een belangrijk deel van hun voedsel bestaat uit pingu´ns. Over het algemeen wordt aangenomen dat het hierbij gaat om de resten van pingu´ns die op de een of andere manier aan hun einde waren gekomen. Uit de hier beschreven waarnemingen blijkt echter dat reuzenstormvogels wel degelijk actief op pingu´ns jagen. De auteurs deden waarnemingen aan Noordelijke Reuzenstormvogels Macronectes halli die het gemunt hadden op Noordelijke Rotsspringers Eudyptes moseleyi bij Tristan da Cunha in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Er werden in totaal 200 aanvallen genoteerd, verspreid over 12 dagen. Dit resulteerde in zes gedode pingu´ns en drie waarvan de aanval niet werd geobserveerd. Er werden vier jachtstrategieŰn onderscheiden. De stormvogels haalden uit naar zwemmende pingu´ns, lieten zich uit de lucht op zwemmende pingu´ns vallen en sleurden pingu´ns die aan land probeerden te komen van de rotsen. Verder probeerden ze pingu´ns te Ĺbesluipenĺ door met hun hoofd laag over het water op ze af te zwemmen. Geen van deze methodes was erg succesvol, maar een eenmaal buitgemaakte pingu´n zal waarschijnlijk genoeg voedsel opleveren om een hoop uren vruchteloos jagen te rechtvaardigen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]