Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fargallo J.A. & Merino S. (1999) Brood size manipulation modifies the intensity of infection by Haematozoa in female Blue Tits Parus caeruleus. ARDEA 87 (2): 261-268
Er is een sterke selectiedruk op oudervogels om zoveel mogelijk jongen groot te brengen. Het probleem voor de oudervogels is dat veel jongen grootbrengen een zware inspanning vereist, en dat kan weer gevolgen hebben voor de overleving en daarmee de mogelijkheid om in de toekomst nog jongen groot te brengen. Een van de manieren waarop extra inspanning tot extra sterfte zou kunnen leiden, is als vogels die hard werken, een grotere kans hebben om ge´nfecteerd te raken met parasieten. Misschien moet de oudervogel wel een afweging maken tussen investeren in hard werken voor de jongen of investeren in zijn immuunsysteem om parasieten te weren en gezond te blijven. In dit onderzoek aan Pimpelmezen Parus caeruleus in een bos van Pyreneese eiken in Centraal-Spanje werd daarom bestudeerd wat het effect is van een experimentele verandering van de broedselgrootte op de infectie met een aantal soorten parasieten die in het bloed leven. Vlak voor het uitkomen werden broedsels verkleind door twee eieren weg te halen. Met die eieren konden andere broedsels worden vergroot. Vlak voor het vliegvlug worden van de jongen werden de oudervogels gevangen en gemeten en werd er bloed afgetapt. Bijna alle vogels waren wel met een of meer soorten parasiet ge´nfecteerd. Voor mannetjes kon geen effect van de manipulatie worden vastgesteld. Vrouwtjes van vergrote broedsels hadden echter meer parasieten, en dit was significant voor twee van de drie parasietensoorten (Tabel 3). Dit verschil tussen de seksen zou te maken kunnen hebben met een verschil in reactie op de manipulatie. Misschien gingen vrouwtjes harder werken, maar mannetjes niet. Omdat er geen directe metingen aan de ouderlijke inspanning zijn gedaan, kan hierover alleen gespeculeerd worden. Wel is zeker dat de extra ouderlijke inspanning van man en vrouw samen onvoldoende was om de kuikens in de vergrote broedsels van voldoende voedsel te voorzien: er gingen meer kuikens dood en de overlevende kuikens vlogen met een lager gewicht uit.


[close window] [previous abstract] [next abstract]