Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hernandez-Carrasquilla F., Tyrberg T. & den-Driesch A. (1999) A record of Pygmy Cormorant Microcarbo pygmaeus from medieval Spain. ARDEA 87 (2): 285-288
Vier complete beenderen van een kleine aalscholver werden opgegraven in een 500-600 jaar oude afvalput van een fort in Centraal-Spanje. Het gaat waarschijnlijk om de resten van een Dwergaalscholver Microcarbo pygmaeus. Aan de hand van gegevens van watervogeltellingen van een meer in Centraal-Zweden wordt beredeneerd dat de kans dat het hier om een dwaalgast gaat, heel klein is. Dwergaalscholvers zouden dus in de Middeleeuwen mogelijk in Centraal-Spanje hebben gebroed. Het gebied van de Tablas de Daimiel, niet ver van de vindplaats, zou in natte perioden voor deze soort geschikt kunnen zijn geweest.


[close window] [previous abstract] [next abstract]