Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Domenech J. & Senar J.C. (1999) Are foraging Serin Serinus serinus females more vigilant than males? The effect of sex ratio. ARDEA 87 (2): 277-284
Vogels die in een groep naar voedsel zoeken, kijken geregeld op. Dergelijk opkijkgedrag heeft een aantal mogelijk functies, zoals (1) het op tijd ontdekken van een roofvogel of andere predator en (2) het in de gaten houden van soortgenoten die voedsel of goede voedselplekken willen stelen. Vooral subdominante dieren lopen het risico bestolen te worden, en de auteurs voorspellen daarom dat subdominante dieren in een groep vaker zullen opkijken en minder tijd zullen hebben om naar voedsel te zoeken dan dominante dieren. Om dit idee te toetsen, bestudeerden de auteurs vrijlevende, ongeringde Europese Kanaries Serinus serinus op een voedertafel in een buitenwijk van Barcelona. De groepen met een gemiddelde grootte van 16 vogels foerageerden gemiddeld een minuut of drie op de tafel en van 41 groepen werden videobeelden verzameld. Per groep werd een vrouwtje en een mannetje bestudeerd die zich dicht in elkaars buurt bevonden. Ook werd het geslacht bepaald van alle andere vogels die rond dit tweetal naar voedsel zochten. Uit alles blijkt dat de vrouwtjes ondergeschikt zijn aan de mannetjes. Zoals voorspeld, kijken vrouwtjes vaker op en besteden minder tijd aan voedsel zoeken dan mannetjes, maar de verschillen zijn klein en treden alleen op als er weinig mannetjes in de buurt foerageren. Het lijkt erop dat vrouwtjes hun gedrag niet veranderen afhankelijk van wie er in de buurt naar voedsel zoekt, maar dat mannetjes oplettender worden naarmate er meer mannetjes in de buurt zijn. Op basis van deze gegevens suggereren de auteurs dat alle individuen beter moeten opletten naarmate er meer dominante dieren in hun omgeving naar voedsel zoeken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]