Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Broekhuysen G.J. & Brown A.R. (1963) The moulting pattern of European Swallows, Hirundo rustica, wintering in the surroundings of Cape Town, South Africa. ARDEA 51 (1): 25-43
1. Waarnemingen over het voorkomen van verschillende leeftijdsklassen van in de omgeving van Kaapstad overwinterende Boerenzwaluwen tonen aan, dat een groot percentage van de in november het eerst aankomende Boerenzwaluwen uit vogels van twee jaar of ouder bestaat. Wat later komen er grote aantallen eerstejaars vogels. Tegen januari, wanneer alle vogels in hun wintergebied zijn aangekomen, zijn deze eerstejaars vogels in de meerderheid. 2. Gedurende hun verblijf in hun winterkwartier ondergaan de Boerenzwaluwen een volledige rui, die geleidelijk verloopt en zich over verscheidene maanden uitstrekt. Er worden volledige gegevens verstrekt over het ruipatroon en de voortschrijding van de rui over verschillende delen van het lichaam. 3. In het algemeen is er weinig verschil in de rui tussen de eerst aangekomen oudere en de later aangekomen jonge Boerenzwaluwen die bij Kaapstad overwinteren. 4. Tegen de tijd dat de Boerenzwaluwen de terugreis naar het noorden aanvaarden, heeft een groot aantal vogels de rui nog niet voltooid. 5. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het ruipatroon van Boerenzwaluwen die rond Kaapstap en die in Kongo overwinteren. Op gelijke tijden van het jaar is in het algemeen de rui van de Kongovogels verder gevorderd dan die van de Kaapse vogels. 6. Het gewicht van overwinterende Boerenzwaluwen gedurende verschillende maanden van het jaar is vergeleken. Vlak voor de terugreis naar het noorden vindt geen noemenswaarde gewichtstoename plaats. Er wordt gewezen op de betekenis van dit klaarblijkelijke ontbreken van reservevet gedurende de trek, met name in verband met de gevoeligheid van de Boerenzwaluw voor ongunstige weersomstandigheden tijdens de trek.


[close window] [previous abstract] [next abstract]