Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Broekhuysen G.J. (1964) The status and movements of the European Swallow, Hirundo rustica, in the most southern part of Africa. ARDEA 52 (3-4): 140-165
1. De dichtheid van de in de zuidelijke en zuidwestelijke Kaapprovincie overwinterende Boerenzwaluwen (Hirundo rustica rustica) zijn geschat door middel van wegtellingen vanuit rijdende auto's. De aldus over een periode van 13 jaar en een afgelegde afstand van 16.445 mijl verkregen gemiddelde dichtheid in december, januari en februari is 13 zwaluwen per 10 mijl. 2. De verkregen jaarlijkse getallen wijzen op 'goede' en 'slechte' Boerenzwaluwen- jaren. 3. Gedurende de zuidelijke zomer is de Boerenzwaluw verreweg de talrijkste zwaluwsoort in de zuidelijke Kaapprovincie. 4. Vergelijkingen worden gemaakt met wegtellingen in Engeland en Nederland. 5. Met verschillende waarnemingsmethoden werd de aankomst en het vertrek van Boerenzwaluwen in de zuidelijke Kaapprovincie bepaald. De eerste komen aan in augustus, doch de grote massa verschijnt eind november; de laatste komen in december aan. 6. Bet vertrek begint eind maart, de meeste zijn eind april verdwenen. 7. Waarnemingen over het gedrag van 'overwinterende' Boerenzwaluwen worden beschreven. 8. Waarnemingen over trekkende Boerenzwaluwen worden besproken. 9. Aan de hand van terugmeldingen van geringde vogels en van de aankomsttijden van Boerenzwaluwen in Europa in de lente wordt de herkomst van de in de zuidelijke Kaapprovincie overwinterende vogels besproken. Wellicht komt het merendeel uit Rusland en West-Siberid.


[close window] [previous abstract] [next abstract]