Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Alvarez F. (2000) Clutches of Rufous Bush Chats Cercotrichas galactotes parasitised by Cuckoos Cuculus canorus contain larger eggs. ARDEA 88 (1): 109-112
In Zuid-Spanje bleken door de Koekoek Cuculus canorus geparasiteerde legsels van de Rosse Waaierstaart Cercotrichas galactotes grotere eieren te bevatten dan niet-geparasiteerde legsels. Voor dit verschijnsel konden wij drie verklaringen bedenken. Ten eerste zou het kunnen zijn dat een gastheer met kleine eieren eerder het grotere Koekoeksei ontdekt en het vervolgens verwijdert. De onderzoeker ziet zo'n geval van parasitisme gemakkelijk over het hoofd. Het is echter uit andere studies bekend dat de Rosse Waaierstaart modellen van Koekoekseieren die veel groter zijn dan normaal, nog gemakkelijk accepteert. Deze mogelijke verklaring werd dus verworpen. De tweede mogelijkheid is dat het waargenomen verschil het gevolg is van het feit dat de Koekoek altijd een van de kleinere eieren van de gastheer eruit gooit Kleinere eieren komen eerder uit en het Koekoeksjong dat als eerste uitkomt heeft zo minder vlug met een concurrent te maken. Deze hypothese werd getest door de gemiddelde eigrootte van geparasiteerde legsels te vergelijken met niet-geparasiteerde legsels, maar nu zonder het kleinste ei van dat laatste legsel mee te tellen. Er bleek geen verschil in gemiddelde eigrootte meer te zijn en deze verklaring bleef dus overeind. De derde verklaring is dat Koekoeken het liefst ouders van hoge kwaliteit zouden parasiteren, hetgeen het Koekoeksjong ten goede zou komen. Kwaliteit als ouder zou dan gekoppeld zijn aan het leggen van grotere eieren. Ook deze verklaring bleef overeind.


[close window] [previous abstract] [next abstract]