Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Delvingt W. (1963) Ecologie de l'activite incubatrice d'un couple d'etourneaux, Sturnus vulgaris. ARDEA 51 (2-4): 196-211
Statistische analyse van het broed gedrag van een paar spreeuwen gedurende twee opeenvolgende broedsels gaf het volgende resultaat: 1. In het tweede broedsel was het dagelijks aantal broeduren per etmaal kleiner dan in het eerste broedsel doordat de eieren overdag minder bebroed worden. 2. De 'zitindex' wordt berekend uit de formule i = 100waarin a = een zitperiode, r = een periode, waarin de eieren onbebroed zijn ( = tussenperiode). Deze index is ook kleiner in het tweede broedsel. Dit komt doordat de tussenperioden langer worden, terwijl de gemiddelde zitperioden hetzelfde blijven. 3. De zitindex van het eerste broedsel wordt niet bennvloed door de gemiddelde luchttemperatuur (24-uurs gemiddelde). Daarentegen varieert de zitindex van het tweede broedsel omgekeerd evenredig met de gemiddelde luchttemperatuur. 4. Bij het tweede broedsel heeft de luchttemperatuur een sterke invloed op de gemiddelde zitperiode in deze zin, dat deze lager wordt naarmate de temperatuur hoger is. De gemiddelde tussenperiode wordt door de temperatuur niet bennvloed. Bij het eerste broedsel oefent de temperatuur een zwakke invloed uit zowel op de zit- als op de tussenperiode. Dan wordt bij hoge temperatuur de zitperiode langer en de tussenperiode korter. Regenval, luchtvochtigheid, luchtdrukking, duur van de zonneschijn en stralingswaarde hebben geen invloed op de zitindex.


[close window] [previous abstract] [next abstract]