Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

den Boer-Hazewinkel J. (1987) On the costs of reproduction: parental survival and production of second clutches in the Great Tit. ARDEA 75 (1): 99-110
Bij onderzoek aan enkele populaties van de Koolmees bleken het produceren van een tweede broedsel (na een succesvol eerste) en de jaarlijkse overleving van de ouders niet, zoals theoretisch verwacht, negatief, maar veeleer positief gecorreleerd te zijn. Dit werd gevonden bij een analyse van gegevens uit dennen- en gemengd bos, en bevestigd met gegevens uit een optimale habitat, gemengd loofbos. De analyse, door middel van log-lineaire modellen, liet zien dat bovengenoemde correlatie onafhankelijk was van andere factoren, zoals de habitat, de leeftijd en het geslacht van de ouders, en van interacties tussen de variabelen. Ook verschillen in overleving en in productie van tweede broedsels tussen jaren konden de correlatie niet verklaren. Aangezien het percentage tweede broedsels het hoogst is in de meest marginale habitats, waar de dichtheid van de mezen ook het laagst is, kan het bij elkaar voegen van gegevens uit verschillende habitats leiden tot het verdwijnen van de positieve correlatie, en kan zelfs een negatieve correlatie optreden. Dit kan een oorzaak zijn van de tegenstrijdige conclusies in de literatuur. Een proef werd gedaan waarbij getracht werd de kosten van het grootbrengen van jongen te verlagen door het aanbieden van een overmaat aan insecten als voedsel tijdens het eerste broedsel. Als de voortplanting kosten met zich mee brengt in de vorm van een lagere overlevingskans, verwacht men dat de ouders de lagere kosten compenseren door meer of betere jongen groot te brengen in hetzelfde seizoen, of dat hun overleving tot het volgende jaar zal stijgen. In de gedurende twee jaren in een optimale habitat uitgevoerde proef werden deze verwachtingen niet bewaarheid. Vermoedelijk ligt in zo'n optimale habitat de kritieke periode voor het bebroeden van de eieren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]