Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lina P.H.C. (1970) Observations on the infection of young Herring Gulls and Lesser Black-backed Gulls by ectoparasites. ARDEA 58 (3-4): 258-261
Kuikens van Zilvermeeuw en Britse Kleine Mantelmeeuw zijn gedurende de nestperiode aanzienlijk minder gennfecteerd met de kopluis Saemundssonia lari dan kuikens van de Kokmeeuw (van den Broek 1967). Daar Mallophagen beter overleven bij hogere relatieve vochtigheden, is het mogelijk dat dit verschijnsel wordt veroorzaakt door het verschil in vochtigheidsgraad tussen het broedhabitat van de Kokmeeuw tegenover dat van de eerstgenoemde meeuwen. Onderzoek naar de aanwezigheid van andere soorten ectoparasieten resulteerde in slechts incidentele vondsten van vlooien en teken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]