Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Clausen P., Frederiksen M., Percival S.M., Anderson G.Q.A. & Denny M.J.H. (2001) Seasonal and annual survival of East-Atlantic Pale-bellied Brent Geese Branta hrota assessed by capture-recapture analysis. ARDEA 89 (1): 101-112
De Oost-Atlantische populatie van de Witbuikrotgans Branta hrota, met tegenwoordig een geschatte omvang van ongeveer 6000 vogels, is een van de kleinste ganzenpopulaties in de wereld. Gedurende 1991-99 werden 361 individueel gemerkte ganzen gevolgd in de overwinteringsgebieden. In dit artikel worden standaard 'vangst-hervangst' analyses toegepast om de jaarlijkse overleving binnen deze populatie te schatten. Hiertoe werd het jaar in drie tijdvakken onderverdeeld, samenvallend met een verschillende ruimtelijke verdeling van de ganzen in het overwinteringsgebied, de herfst (sep-dec), winter (jan-mrt) en het voorjaar (apr-mei), terwijl de overleving in elk van deze perioden werd vergeleken. De overleving van herfst tot winter was zeer hoog (0,999 maandelijkse overleving, 'monthly survival rate' (MSR», lager van de winter naar het voorjaar (gemiddeld 0,985 MSR; 0,991 MSR in jaren met 'normale' temperaturen, 0,968 MSR tijdens de strenge winter van 1995/96) en het laagst tussen het voorjaar en het daaropvolgende najaar (0,982 MSR), - hetgeen resulteert in een gemiddelde jaarlijkse overleving van 0.870. De verschillen in overleving voor elk van de seizoenen worden besproken in het licht van de variaties in voedselaanbod, wintertemperatuur, langeafstandstrek en het predatierisico.


[close window] [previous abstract] [next abstract]