Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Piper S.E. (2001) Elucidating population structure in the Long-tailed Wagtail Motacilla clara: The use of the space-time diagram. ARDEA 89 (1): 113-122
De Bergkwikstaart Motacilla clara is het Afrikaanse equivalent van de palearctische Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea. Ofschoon daarmee de verwachting wordt gewekt dat ook hun respectievelijke demografieen en strategieen vergelijkbaar zijn, is dat Diet het geval. De Afrikaanse sooft heeft een veel hogere overleving (65,5 2,5% jr-1 voor de Bergkwikstaart, 46,3 7,9% jr -1 voor de Grote Gele Kwikstaart), is in vrijwel alle gebieden een standvogel en gebruikt eenmaal gevestigde territoria over het algemeen gedurende het gehele verdere leven. Ret concept van een 'ruimte-tijd' diagram (space-time diagram) werd toegepast om individuen te volgen die langgerekte territoria bewoonden langs een rivier. Op basis van gedurende een periode van 22 jaren verzamelde gegevens werd aangetoond dat de populatie was samengesteld uit verschillende componenten. Broedparen die permanent bezette territoria bewoonden, behielden dergelijke plaatsen gedurende hun gehele verdere leven. De grenzen van de meeste van deze territoria veranderden niet tussen 1977 en 1999. Broedparen die een tijdelijk territorium bemachtigden deden dat meestal op plaatsen waar zij door twee permanent bezette territoria omgeven waren. Dergelijke territoria werden voor perioden varierend van drie maanden tot zeven jaren bewoond (slechts eenmaal werd er ook daadwerkelijk in gebroed). Solitair rondzwervende Bergkwikstaarten (floaters) bewoonden eveneens vaak van dergelijke 'ingeklemde' territoria gedurende een aantal maanden. Wanneer dergelijke vogels een geschikt gebied gevonden bleken te hebben, kwamen zij van tijd tot tijd terug, net zolang tot een territorium gevestigd kon worden. Een andere categorie van solitair rondzwervende individuen bleef van territorium naar territorium trekken, net zo lang tot de dood erop volgde, of totdat eindelijk een min of meer geschikt gebied gevonden kon worden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]