Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Perrins C.M. & McCleery R.H. (2001) The effect of fledging mass on the lives of Great Tits Parus major. ARDEA 89 (1): 135-142
Het intensieve onderzoek aan geringde Koolmezen Parus major in Engeland toonde aan dat het gewicht van jonge mezen op het moment van uitvliegen van grote betekenis is voor hun latere succes als broedvogels. Zware kuikens bleken veel betere overlevingskansen te hebben dan lichte kuikens en daarmee was de kans op een eigen legsel veel groter. De verschillen bleven bovendien gedurende de rest van hun leven in stand. Het uitvlieggewicht had geen aantoonbare verschillen op het broedsucces van mannetjes, maar wijfjes met een lager uitvlieggewicht legden in hun latere leven iets vroeger dan met een hoger lichaamsgewicht uitvliegende wijfjes, terwijl de laatste categorie grotere eigen legsels produceerde. In jaren met weinig broedparen in het onderzoeksgebied (en daarmee met een geringe competitie om territoria) waren de Koolmezen op nieuw gevestigde territoria goed op gewicht in het jaar van uitvliegen. In jaren met een hoge dichtheid aan broedvogels (meer competitie om nestplaatsen) bevonden zich onder de rekruten meer exemplaren die een laag uitvlieggewicht hadden gehad. Het ziet er derhalve niet naar uit dat het aantal nieuwe broedvogels op enigerlei wijze is gerelateerd aan het aantal uitvliegende jongen met een hoog lichaamsgewicht in het voorafgaande jaar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]