Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bustnes J.O. & Systad G.H. (2001) Habitat use by wintering Steller's Eiders Polysticta stelleri in northern Norway. ARDEA 89 (2): 267-274
De ruimtelijke verdeling van foeragerende Steller's Eidereenden Polysticta stelleri werd in de winter van 1996/97 bestudeerd in de Varangerfjord, Noord-Noorwegen. De ruimtelijke verdeling van de eiders in de fjord werd in kaart gebracht en vervolgens werd gekeken hoe de verspreiding zich verhield in relatie tot waterdiepte, bodemtype, begroeiing van de bodem met zeewier, en de soort zeewier (Laminaria hyperborea of L. saccharina). Vogels die in havens werden aangetroffen (12%) werden van de analyses uitgesloten. Waterdiepte was een zeer belangrijk gegeven voor de vogels: over de hele winter foerageerden 89% van de eenden op dieptes < 5 meter. Opvallend was dat de vogels relatief diep begonnen te duiken in het winterseizoen, maar in de loop van de winter opschoven van een gemiddelde diepte van 3,7 m in november, naar 2,5 meter in april. Omdat het prooiaanbod over de dieptespreiding onbekend was, evenals een eventuele prooi-uitputting over de winter, is de achterliggende reden niet bekend. Behalve diepte was begroeiing zeer belangrijk, want een grote meerderheid foerageerde binnen het aanbod van ondiepe delen van de fjord in zeewiervelden, met name in Laminaria hyperborea. Ondiep gelegen zeewiervoorkomens zijn dus de belangrijkste habitat binnen de Varangerfjord voor deze eider-soort.


[close window] [previous abstract] [next abstract]