Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Matthysen E. (1986) Some observations on sex-specific territoriality in the Nuthatch. ARDEA 74 (2): 177-183
Een kleine populatie gekleurringde Boomklevers werd continu geobserveerd van augustus 1982 tot juni 1985. Uit confrontatie-experimenten met levende lokvogels op vaste voederplaatsen bleek dat territoriale vogels hoofdzakelijk reageerden op de aanwezigheid van indringers van het eigen geslacht, waarbij mannetjes en wijfjes verschillende gedragingen vertoonden. Indringers van het andere geslacht werden vaak getolereerd zander enig agressief gedrag. In de herfst werden meer agressieve reacties waargenomen dan in het voorjaar. Trios zijn situaties waarin een vogel de territoria van twee andere vogels deelt en een 'dubbel' territorium verdedigt met een verschillende partner in elke helft. De meeste trios ontstaan wanneer het verdwijnen van een gepaarde vogel een lege plaats in een paarterritorium veroorzaakt en deze plaats wordt ingenomen door een naburige vogel, die evenwel zijn eigen territorium en partner behoudt. Het bewonen van een dubbel territorium kan voordelen opleveren op korte termijn, door toegang tot extra hulpbronnen of schuilplaatsen, of op lange termijn d.w.z. na de bedindiging van het trio, door de zekerheid een partner te hebben, of door de mogelijkheid een betere partner en/of territorium te verwerven. Ongeveer de helft van het aantal verdwijningen van gepaarde Boomklevers resulteerde in trios. Geslachtsspecifieke agressiviteit en het bestaan van trios pleiten beide voor de hypothese dat territoriumverdediging bij de Boomklever in hoge mate geslachtsspecifiek is, waarbij de territoriumgrenzen van mannetjes en wijfjes in de meeste gevallen, maar niet altijd samenvallen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]