Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Banbura J., Perret P., Blondel J., Sauvages A., Galan M.J. & Lambrechts M.M. (2001) Sex differences in parental care in a Corsican Blue Tit Parus caeruleus population. ARDEA 89 (3): 517-526
De Pimpelmezen Parus caeruleus op Corsica zijn waarschijnlijk aangepast aan relatief voedselarme omstandigheden. Ze staan ook bloot aan parasitaire vliegen (Protocalliphora) waarvan de larven in de nesten leven van het bloed van de kuikens. In dit artikel wordt besproken hoe bij Corsicaanse Pimpelmezen de mannetjes en vrouwtjes de huishoudelijke taken verdelen tijdens de jongenzorg. Op dag 13 (ongeveer een week voor het uitvliegen van de jongen) werd bij 15 nesten door middel van video-opnamen de activiteit van mannetjes en vrouwtjes bij het nest gekwantificeerd. De beste prooien die kunnen worden aangebracht zijn rupsen, waarvan mannetjes er meer van aanbrengen dan vrouwtjes. Misschien dat mannetjes het zich kunnen veroorloven om selectiever te zijn bij het zoeken naar voedsel, omdat ze minder tijd op het nest doorbrengen en ook minder vaak voedsel bij het nest brengen. Vrouwtjes zorgen er ook voor dat het nest heel en schoon blijft. De enige schoonmaaktaak die Corsicaanse mannetjes meer doen dan vrouwtjes, is het verwijderen van de poepzakjes die de jongen produceren. Als de sexeverschillen in de verdeling van de huishoudelijke taken inderdaad het gevolg zijn van het feit dat vrouwtjes veel tijd aan nestonderhoud besteden om problemen met parasitaire vliegenlarven zo klein mogelijk te houden, is te verwachten dat in andere populaties met minder parasitering andere taakverdelingen ontstaan.


[close window] [previous abstract] [next abstract]