Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Seguin J.F., Thibault J.C., Torre J., Bayle P. & Vigne JD. (2001) The diet of young Golden Eagles Aquila chrysaetos in Corsica: Foraging in a man-made mammal fauna. ARDEA 89 (3): 527-535
Het voedsel van nestjongen van Steenarenden Aquila chrysaetos werd in 1991-96 op Corsica bestudeerd aan de hand van braakballen en andere prooiresten bij negen nesten. In totaal werden 10 soorten zoogdieren, 17 soorten vogels en twee soorten reptielen aangetroffen, waarvan endemische slangen, (jongen van) verwilderde geiten en Wilde Zwijnen, en kraaiachtigen het belangrijkst waren. Er waren aanzienlijke verschillen tussen de prooispectra van verschillende nesten, die verklaard worden uit 10kale verschillen in het voorkomen van de verschillende prooidiersoorten. De arenden lijken noodgedwongen generalisten te zijn, bij gebrek aan een algemeen voorkomend, zeer geschikt prooidier. In andere gebieden in de regio waar Steenarenden voorkomen is het algemeen voorkomen van geschikte prooidieren juist wel vaak het geval, al verschilt de 'favoriete' prooisoort van plaats tot plaats (Konijn Oryctolagus cuniculus, verschillende soorten hazen Lepus spp., Marmot Marmota marmota). Het 'brede' dieet op Corsica is geen speciaal eilandfenomeen: op verscheidene andere eilanden in de Middellandse Zee (en daarbuiten) is de Steenarend wel degelijk gespecialiseerd op een bepaalde prooi. Op Corsica is een dergelijke soort domweg niet overal aanwezig, hetzij omdat geschikte soorten door de mens werden uitgeroeid of omdat andere, elders lang geleden ingevoerde en als prooi zeer geschikte soorten (Konijn), nog zo kort geleden zijn ingevoerd dat ze nog slechts lokaal voorkomen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]