Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Baker A.J. (2002) The deep roots of bird migration: Inferences from the historical record preserved in DNA. ARDEA 90 (3): 503-513
In dit nogal technische verhaal wordt in het kort uitge1egd hoe met behulp van zogenaamde 'coalescent analyses' historische connecties tussen erfelijke lijnen kunnen worden gebruikt om de demografische geschiedenis van vogelpopulaties te reconstrueren. Meer in het bijzonder wordt ingegaan op de vraag hoe zulke analyses licht kunnen werpen op de evolutionaire oorsprong van de huidige seizoenstrek van vogelpopulaties in atbankelijkheid van andere historische demografische gebeurtenissen. zoals kolonisatie en veranderingen in populatiegrootte. Aan de hand van drie voorbeelden (Bonte Strandloper Calidris alpina, Ge1e Zanger Dendroica petechia, Vrnk: Fringilla coelebs) wordt de conclusie getrokken dat de hedendaagse plaatstrouw van deze trekvogels aan hun geboortegebied ervoor zorgt dat de oude splitsingen tussen populaties die in de tweede helft van het Pleistoceen zijn ontstaan, gehandhaafd blijven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]