Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tryjanowski P. & Kuzniak S. (2002) Population size and productivity of the White Stork Ciconia ciconia in relation to Common Vole Microtus arvalis density. ARDEA 90 (2): 213-217
Ooievaars Ciconia ciconia werden gedurende 18 jaar geteld in de vallei van de Obra rivier in west Polen. Het aantal nesten fluctueerde sterk van 33 tot 60 per jaar. In jaren met veel Veldmuizen Microtus arvalis waren er veel bezette ooievaarsnesten in de vallei, terwijl in muizenarme jaren er weinig Ooievaars broedden. Het totaal aantal uitgevlogen jongen per jaar voor de hele populatie was ook positief gecorreleerd met het aantal Veldmuizen, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door het grotere aantal bezette nesten. Het aantal uitgevlogen jongen per paar vertoonde wel een positieve trend met de talrijkheid van de muizen, maar de correlatie was niet significant. Het lijkt er dus op dat wanneer de Ooievaars in het voorjaar terugkeren uit Afrika zij zich vestigen op plekken waar veel muizen zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]