Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kloskowski J. (2003) Offspring desertion in Red-necked Grebes Podiceps grisegena. ARDEA 91 (1): 25-34
Bij Roodhalsfuten Podiceps grisegena die broeden in visvijvers in het zuidoosten van Polen, dragen beide partners evenveel aan de ouderzorg bij zolang de jongen nog door de ouders op de rug worden gedragen. Echter, zodra de jongen niet meer op de rug worden gedragen, maar nog wel worden gevoerd (13-35 dagen na uitkomen), verliet bij 46% van de paren een van de ouders de familie. In 10 van de 16 paren waar dat gebeurde (en de sekse van de ouders bekend was), verliet het mannetje zijn familie, en in 6 van 16 gevallen verliet het vrouwtje haar familie. De overgebleven ouder zorgde vervolgens net zo lang voor de kuikens als ouders die de ouderzorg deelden, dat zouden doen. Als een ouder ervandoor ging, compenseerde de overgebleven oudervogel met het opvoeren van de foerageerinspanning. Hoe meer jongen verzorgd moesten worden, hoe langer deze ouder daar mee bezig was. En hoe later in het broedseizoen, hoe jonger de kuikens waren die in de steek werden gelaten. Vogels die ervandoor gingen, begonnen dat seizoen niet opnieuw aan een broedpoging. Vermoedelijk heeft desertie vooral te maken met de behoefte om zo vroeg mogelijk aan de simultane vleugelrui te kunnen beginnen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]