Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Gilbert G., Tyler G. & Smith K.W. (2003) Nestling diet and fish preference of Bitterns Botaurus stellaris in Britain. ARDEA 91 (1): 35-44
Het voedsel van nestjongen van de Roerdomp Botaurus stellaris werd bekeken aan de hand van voedsel dat werd uitgebraakt tijdens nestbezoeken (60 braaksels van 44 broedsels) aan broedplaatsen in Engeland in 1996-2001. Dit werd vergeleken met het voedselaanbod, zoals vastgesteld met behulp van elektronische visvangst in drie winters in dezelfde periode. Ongeveer 65% van het menu bestond uit Paling Anguila anguilla en Ruisvoorn Rutilus erythrophthalmus. De samenstelling van het voedsel veranderde niet bij toenemende leeftijd van de jonge Roerdompen, maar het aandeel Paling in het voedsel nam licht significant toe met vorderend seizoen (doordat hun activiteiten toenemen met stijgende temperatuur in de zomer?). Het aandeel Ruisvoorns varieerde significant van seizoen tot seizoen, met vooral in 1999 een klein aandeel. Vergeleken met het visaanbod voederden roerdompvrouwtjes hun jongen het liefst met Tien- Pungitius pungitius en Driedoornige Stekelbaarsjes Gasterosteus aculeatus, Paling (tot 40 g) en Ruisvoorn (tot 20 g). De beschikbaarheid van deze vissoorten zou een sturende rol kunnen spelen bij de nestplaatskeus van Roerdompen, temeer daar blijkbaar de keus beperkt is. Aan de andere kant, Roerdompen zijn tamelijk opportunistisch in hun voedselkeus. Naast de al genoemde soorten werden ook Zeelt Tinca tinca, (zoetwater-) vlokreeftje Gammarus pulex, insecten, amfibieŽn, vogels en zoogdieren uitgebraakt gevonden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]