Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bourne W.P., Ashmole N.P. & Simmons K.L. (2003) A new subfossil Night Heron and a new genus for the extinct Rail from Ascension Island, central tropical Atlantic Ocean. ARDEA 91 (1): 45-51
Op Ascension, een jong vulkanisch eilandje in het centrale deel van de Atlantische Oceaan, werden in guanopakketten en in grotten de botresten gevonden van een kwakkensoort die 10-20% kleiner was dan de Kwak Nycticorax nycticorax. De kleine vleugel, het grote en stevige sacrum en de brede distale metatarsus wijzen op een gereduceerd vliegvermogen en een overwegend bodembestaan en rechtvaardigen de status van aparte soort: Ascension Kwak N. olsoni. Deze endemische kwakkensoort is vermoedelijk in de afgelopen 500 jaar uitgestorven na de introductie van ratten en katten. Voor de niet-vliegende endemische ral, de Ascension Ral Atlantisia elpenor, alleen door Peter Mundy levend gezien in 1656, wordt voorgesteld deze in een apart genus te plaatsen, Mundia genaamd. Deze inmiddels uitgestorven rallensoort is intermediair aan Atlantisia (voorkomend op Inaccessible Island) en Aphanocrex (St. Helena). De overeenkomsten tussen deze rallen worden toegeschreven aan convergente evolutie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]