Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Scharlemann J.P.W. (2003) Long-term declines in eggshell thickness of Dutch thrushes Turdus spp. ARDEA 91 (2): 205-211
In Groot-Brittannie is bij vier soorten lijsters (Merel Turdus merula, Zanglijster T. philomelos, Grote Lijster T. viscivorus en Beflijster T. torquata) de schaaldikte van eieren in museumcollecties in de loop van de afgelopen 150 jaar afgenomen. In dit artikel analyseert de auteur de dikte van eischalen van drie soorten lijsters uit Nederlandse rnusea en vergelijkt deze met de Britse gegevens. In Nederland werd bij alle drie soorten een afname in eischaaldikte gevonden, die vergelijkbaar was met de in Groot-Brittannie gevonden trends. Hoewel de trends door de jaren heen vergelijkbaar zijn, zijn de eieren van Nederlandse Merels dikker dan die van Britse Merels. Dit is de eerste keer dat een afname in eischaaldikte over een zo'n lange periode in twee geografisch gescheiden gebieden is gevonden. De oorzaak van de afname is Diet duidelijk, maar zij begon voordat in de landbouw organochloorverbindingen bevattende pesticiden werden geintroduceerd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]