Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Swennen C. (1990) Oystercatchers feeding on giant Bloody Cockles on the Banc d'Arguin Mauritania. ARDEA 78 (1-2): 53-62
Scholeksters die langs de Atlantische kust van Afrika overwinteren blijken tot het West-Europese ras Haematopus o. ostralegus te behoren. De totale aantallen zijn zo groot dat een groot deel van hen van de centrale of noordelijke broedplaatsen in Europa afkomstig moeten zijn. Zij vertrekken eind maart weer uit Afrika. Het overwinteren in Afrika moet een relict zijn uit een tijd dat Europa een strenger winterklimaat had. Het belangrijkste voedsel van de Scholeksters in MauritaniŽ was Anadara senilis, een zeer groot kokkelachtig schelpdier. De schelpen werden in de grond opengestoken. De precieze methode kon niet worden gezien of nagebootst. Het openen van zo'n krachtige prooi, in gewicht soms gelijk aan hun eigen gewicht, is voor Scholeksters levensgevaarlijk omdat de schelpdieren in staat zijn de snavel voor langere tijd tussen de schelphelften beklemd te houden of te breken. De vogels openden 1,6 kokkels per uur laagwater, ongeveer 11,7 per tij. De helft van het vlees ging verloren aan kleptoparasitaire vogels, overdag voornamelijk Kleine Mantelmeeuwen en 's nachts Zilverplevieren. De voedselopname werd geschat op 19,24 g asvrij droog gewicht per tij (37,1 g of 848,8 kJ per etmaal) en de predatiedruk op 8% van de kokkelvoorraad per jaar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]