Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L. & Blomert A.M. (1990) Selectivity of Whimbrels feeding on Fiddler Crabs explained by component specific digestibilities. ARDEA 78 (1-2): 193-208
Regenwulpen die wenkkrabben eten, hebben te maken met prooien die een lage energiewaarde hebben. De helft van een wenkkrab bestaat uit anorganisch materiaal en bovendien blijkt dat het organische materiaal in het skelet onverteerbaar is. Van de energie die een Regenwulp in gevangenschap opnam, werd 35% weer uitgescheiden. Een verteringsefficiŽntie van 65% is laag vergeleken met die van vlees- en visetende vogels. De Regenwulp verteerde vrijwel al het vet, 74% van de eiwitten (na correctie voor urinestikstof) en vrijwel niets van de koolhydraten, die zich grotendeels in het skelet bevinden. De schijnbaar en werkelijk omzetbare energie van wenkkrabben was respectievelijk 7 en 8 kJ g-1drooggewicht. De vogel werd selectiever bij een groter voedselaanbod: skeletdelen werden minder gegeten, waardoor het vleesgehalte van het opgenomen voedsel toenam. Een grotere voedselopname ging gepaard met een lagere verteringsefficiŽntie, waarschijnlijk doordat de opnamesnelheid en doorstroomsnelheid toenamen. We nemen aan dat hier sprake is van een optimale verteringsstrategie, omdat de afname van de verteringsefficiŽntie kleiner is dan de toename van de opnamesnelheid.


[close window] [previous abstract] [next abstract]