Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kalchreuter H. (1991) On the impact of hunting on goose populations - a literature search. ARDEA 79 (2): 211-216
In dit artikel worden argumenten gegeven voor de stelling dat de recente groei van veel ganzenpopulaties niet alleen (en soms helemaal niet) verklaard kan worden door een verminderde bejaging in de doortrek- en overwinteringgebieden. Weliswaar neemt de sterfte toe door bejaging, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen de verliezen door jacht worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een verhoging of een verbetering van het voortplantingsresultaat (dichtheidsafhankelijke regulatie). De effecten van de door mensen toegepaste methoden om ganzenpopulaties te exploiteren worden besproken aan de hand van voorbeelden van Eurazische en Noord-Amerikaanse ganzensoorten. Er zijn sterke aanwijzingen dat de omvang van verscheidene populaties vooral be´nvloed wordt (of werd) door exploitatie door mensen in het broedgebied, bijvoorbeeld eierrapen en het op grote schaal vangen van nog niet vliegvlugge jonge en ruiende volwassen ganzen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]