Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Harradine J. (1991) A short note on shooting and management of geese in Britain. ARDEA 79 (2): 217-218
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheden jagers, bejaagde en geschoten ganzen (soorten en aantallen) in het Verenigd Koninkrijk. De auteur betoogt dat de natuurbescherming haar geloofwaardigheid verliest als het (ganzen-)beleid geen rekening houdt met de legitieme belangen van landbouw en jacht. Hij pleit voor een verantwoorde uitoefening van de jacht op ganzen die plaats heeft binnen een beleid dat zowel gericht is op de bescherming van ganzenpopulaties als aan de landbouw- en jachtbelangen tegemoet komt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]