Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mooij J.H. (1991) Hunting - a questionable method of regulating goose damage. ARDEA 79 (2): 219-223
In dit artikel wordt met argumenten duidelijk gemaakt dat er geen directe relatie bestaat tussen het optreden en de hoogte van ganzenschade enerzijds en het aantal ganzen in een gebied anderzijds. Daarom kan een algehele reductie van het aantal ganzen door de jacht geen middel zijn om de ganzenschade in een gebied te verminderen. De beste manier om ganzenschade te voorkomen is het inrichten van ganzenreservaten, die groot genoeg zijn om alle daar overwinterende ganzen te voeden zander dat het tot een overbegrazing van delen van het gebied behoeft te komen. Buiten deze reservaten kunnen de ganzen dan van voor schade gevoelige gewassen verjaagd worden. Bejaging is echter geen aanvaardbare verjagingmethode vanwege de oncontroleerbare negatieve uitwerkingen die deze heeft op zowel de ganzenpopulaties als op het milieu, te weten: loodbelasting voor de ganzen en hun leefgebied, ongecontroleerde bejaging van trekkende diersoorten en een onnodig grootschalige storing van voedselzoekende ganzen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]