Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hudec K. (1991) A note on hunting exploitation of the Central-european population of the Greylag goose Anser anser. ARDEA 79 (2): 225-227
Dit artikel geeft een overzicht van de aantallen Grauwe Ganzen die broeden, doortrekken of overwinteren in Noord en Centraal Europa en in Noord-Afrika (zie Tabel). Op grand daarvan worden aanbevelingen gedaan voor een quotering bij de jacht op deze ganzensoort.


[close window] [previous abstract] [next abstract]