Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Keller V.E. (1991) The effect of disturbance from roads on the distribution of feeding sites of geese (Anser brachyrhynchus, A anser), wintering in north-east Scotland. ARDEA 79 (2): 229-231
Ganzen vermijden de nabijheid van wegen tijdens het foerageren. Dit blijkt uit deze studie aan Kleine Rietganzen en Grauwe Ganzen die in het noordoosten van Schotland overwinteren. Op afstanden van minder dan 100 m van een weg worden geen ganzen waargenomen. Foeragerende groepen ganzen bezoeken geen velden waarvan het midden minder dan 100 m van een weg ligt. De ganzen vliegen op als de afstand tot de bron van verstoring tussen de 100 en de 250 m ligt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]