Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mosbech A. & Glahder C. (1991) Assessment of the impact of helicopter disturbance on moulting Pink-footed Geese Anser brachyrhynchus and Barnacle Geese Branta leucopsis in Jameson Land, Greenland. ARDEA 79 (2): 233-237
In de zomer bevinden zich in Jameson Land (Fig. 1), aan de oostkant van Groenland, ongeveer 5000 ruiende Kleine Rietganzen, een even groot aantal ruiende Brandganzen en een broedpopulatie van ongeveer 500 paren van elk van de twee soorten, Bij verkenningen in het gebied naar de aanwezigheid van olie in 1987 en 1988 werd op grote schaal gebruik gemaakt van helikopters. De directe omgeving van de ruigebieden werd zoveel mogelijk gemeden. Om het effect van de verstoring vast te stellen, werd het gedrag (o.a. de tijdsbesteding) van de ruiende ganzen in het gebied bestudeerd en vergeleken met dat van ongestoorde ganzen. Verstoring werd door de ganzen vertoond als helikopters tot op minder dan 10 km (groot type, Bell 212) of 5 km (klein type. Bell 206) naderden (Tabel 1 ), Verstoorde Kleine Rietganzen besteedden veel minder tijd dan ongestoorde soortgenoten aan foerageren en rusten, en veel meer aan zwemmen (Fig. 2). De invloed van verstoring op de tijdsbesteding van Brandganzen was minder sterk (Fig. 3).


[close window] [previous abstract] [next abstract]