Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nilsson L. & Persson H. (1991) An increasing breeding population of Greylag Geese Anser anser in southern Sweden - a neck-banding study. ARDEA 79 (2): 239-242
Dit artikel geeft de eerste resultaten van een onderzoek aan een populatie Grauwe Ganzen gemerkt met halsbanden in zuidwestelijk Skåne in Zweden (Fig. 1). Tussen 1979 en 1988 groeide deze populatie van 35 tot 297 paren. Dankzij de halsbanden kon uitvoerige informatie worden verzameld over trek (Tabel 1), overwinteringgebied, ruigebied en overleving (Tabel 2). Buiten het broedgebied werden de ganzen vooral in Nederland en het zuidwesten van Spanje waargenomen. De jaarlijkse sterfte was niet hoger dan 10% bij adulten en 37% bij juvenielen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]