Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Paterson I.W. (1991) The status and breeding distribution of Greylag Geese Anser anser in the Uists (Scotland) and their impact upon crofting agriculture. ARDEA 79 (2): 243-251
Op de Schotse eilanden Noord Uist, Benbecula en Zuid Uist (Fig. 1), broedt een belangrijk deel van de Britse populatie Grauwe Ganzen. Sedert de zestiger jaren is deze populatie meer dan verdubbeld in aantal (Fig. 2). Dit leidde tot steeds meer klachten van plaatselijke boeren over verlies van de graanoogst aan het einde van de zomer, en over schade aan de graslanden in het vroege voorjaar. De begrazingsintensiteit werd geschat aan de hand van de keuteldichtheid (Tabel 1) en bleek het hoogste te zijn in perioden met nieuwe maan (Fig. 3 en Tabel 2), maar bleef ook dan bijna altijd vrij laag. De hoevee1heid geconsumeerde biomassa kon worden berekend uit de keuteldichtheden en de verteerbaarheid van het gras (Tabel 3). De verliezen aan gras bleven op een uitzondering na beneden de 5%. In de zes gevallen waarin schade optrad aan de graanoogst, was vijf maal sprake van een verlies van meer dan 5% (Tabel 4). De grootte van de daarbij aangetaste gebieden varieerde van 0,1-6 ha, en het grootste verlies bedroeg 10,8 ton veevoer (Tabellen 4 en 5). De omvang van de schade varieerde van jaar tot jaar, en was afhankelijk van het weer en het tijdstip van de oogst. De meeste schade trad op in jaren waarin de oogst zich over een lange periode uitstrekte.


[close window] [previous abstract] [next abstract]