Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Loonen M.J.J.E., Zijlstra M. & Van Eerden M.R. (1991) Timing of wing moult in Greylag Geese Anser anser in relation to the availability of their food plants. ARDEA 79 (2): 253-259
Niet broedende Grauwe Ganzen ruien hun slagpennen tijdens het voorjaar en het begin van de zomer in speciale gebieden (Fig. 1). De Oostvaardersplassen zijn sinds kort een zeer belangrijk ruigebied voor deze ganzensoort. Bij de meeste ruiende ganzen neemt de lichaamsconditie enigszins af tijdens de rui (Fig. 2). De ruiperiode in de Oostvaardersplassen valt samen met een periode van snelle groei van riet, de belangrijkste voedselplant (Fig. 3). Tijdens de rui is er een constante afname in kwantiteit en kwaliteit van de voedselplant (figuren 3 en 4). Als gevolg van een voedseltekort, hebben grote groepen ganzen, die laat aankwamen niet in de Oostvaardersplassen geruid (Tabel 1). Ze zijn teruggetrokken naar ScandinaviŽ. Het belang van dit fenomeen wordt bediscussieerd in relatie tot de fenologie van de voedselplant op verschillende plaatsen in Europa (Tabel 2 en Fig. 5).


[close window] [previous abstract] [next abstract]