Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Van Eerden M.R., Zijlstra M. & Loonen M.J.J.E. (1991) Individual patterns of staging during autumn migration in relation to body condition in Greylag Geese Anser anser in The Netherlands. ARDEA 79 (2): 261-264
De verblijfsduur van individueel gemerkte Grauwe Ganzen in Flevoland in de herfst is gerelateerd aan de snelheid waarmee de conditie van deze ganzen toeneemt (Fig. 2). De conditie werd vastgesteld aan de hand van de bolling van het onderlijf (Fig. 1). Er werd geconstateerd dat de conditie van alle ganzen bij vertrek vrijwel gelijk is (Tabel 1), onafhankelijk van de verblijfsduur. De ganzen vertrekken dus pas (naar Spanje) nadat ze een drempelwaarde in conditie bereikt hebben.


[close window] [previous abstract] [next abstract]