Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Dick G. (1991) On the spatial-distribution and social-organization of neck-banded Greylag Geese Anser anser in their breeding area of Lake Neusiedl, Austria. ARDEA 79 (2): 265-268
Dit artikel geeft informatie over de ruimtelijke verdeling, plaatstrouw, plaatswisseling en associaties tussen individuen van met halsbanden gemerkte Grauwe Ganzen bij het Neusiedl Meer in Oostenrijk (Fig. 1). Jonge ganzen zijn gedurende enkele weken trouw aan een vrij klein gebied (Fig. 2). Dit gebeurt na aankomst op hun opgroeiplaats, die verscheidene kilometers van het nest kan liggen. In juli verplaatsen de families zich naar het centrale Seewinkel gebied (Fig. 1), waar ze zich verzamelden voor de trek. Vanaf september worden daar opnieuw gemerkte ganzen waargenomen. De niet-broeders bezoeken gedurende het vroege voorjaar (maart en april) vooral het gebied met de opgroeiplaatsen (Fig. 3). Sommige ganzen kunnen daarbij een duidelijke voorkeur tonen voor hun eigen opgroeiplaats. Tijdens de rui in mei en juni vertrekken vrijwel alle niet-broeders naar elders. In juli keren ze terug naar het centrale Seewinkel gebied (Fig. 3). De niet-broeders blijken zich in hun eerste en tweede jaar vooral op te houden in gezelschap van ganzen die in hetzelfde jaar op dezelfde plaats opgroeien.


[close window] [previous abstract] [next abstract]