Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Calderon J., Manez M. & Garcia L. (1991) A note on wintering Greylag Geese Anser anser of the Guadalquivir Marismas. ARDEA 79 (2): 269-270
Dit artikel geeft een overzicht van de hoeveelheid Grauwe Ganzen die in de Marismas ('uiterwaarden') van de Gualdalrivier overwinteren. Uit tellingen blijkt dat de aantallen kunnen oplopen tot 80.000 exx. (zie Fig. 1). Deze Grauwe Ganzen broeden voornamelijk in NW Europa, maar er zijn ook ringvondsten uit Centraal Europa (Fig. 2). Buiten het beschermde deel van de Marismas (het Nationale Park Doņana) is jacht een belangrijke sterftefactor. Tot max. 10.000 Grauwe Ganzen worden jaarlijks geschoten. De auteur gaat verder kort in op de voedselsituatie en het beheer van de ganzenpopulaties.


[close window] [previous abstract] [next abstract]