Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Amat J.A., Garciacriado B. & Garciaciudad A. (1991) Food, feeding-behaviour and nutritional ecology of wintering Greylag Geese Anser anser. ARDEA 79 (2): 271-282
Dit artikel geeft details over het voedsel en het foerageergedrag van Grauwe Ganzen die overwinteren in de Marismas van de Guadalquivir in het zuidwesten van Spanje. Na hun aankomst in het begin van het najaar benutten de ganzen eerst de gebieden met een bepaald soort bies (Scirpus litoralis). Zodra de wat hogere gebieden met zeebies (Scirpus maritimus) onder water komen te staan door de najaarsregens, verplaatsen de ganzen zich daarheen. Gedurende de hele winter bezoeken zij bovendien de aangrenzende weilanden. Het voedsel van de ganzen bestaat vooral uit de wortelstokken van de twee biezensoorten (Tabel 1). Aan het einde van de winter worden steeds meer bovengrondse delen gegeten (Fig. 1). De conditie van de ganzen wordt beter in de loop van de winter (Fig. 2). De wortelstokken van de biezen zijn rijk aan koolhydraten en vezels, maar bevatten weinig eiwit en mineralen (Tabel 2 & 3). Dit belangrijke bestanddeel verkrijgen zij door uitstapjes naar de weilanden, waar het voedsel wei rijk is aan eiwit en mineralen. De verteerbaarheid van koolhydraat, eiwit en vezels uit de wortelstokken van de biezen is tamelijk hoog (Tabel 4). De ganzen hebben een voorkeur voor de wortelstokken van S. maritimus, hoewel die van S. litoralis meer eiwit en minder vezels bevatten, maar wei minder goed verteerbaar zijn. De ganzen besteden op S. maritimus minder tijd aan grazen en meer tijd aan waakzaamheid dan op S. litoralis en op weilanden (Tabel 5). Dat komt omdat er meer tijd nodig is om een wortelstok van S. litoralis te bemachtigen in vergelijking met een wortelstok van S .maritimus (Tabel 6 & 7). De verschillen in foerageerefficiŽntie hebben ook gevolgen voor het tijdsbudget van de ganzen. Aan het foerageren op S. litoralis wordt meer tijd besteed dan aan foerageren op S. maritimus.


[close window] [previous abstract] [next abstract]