Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Dick G., Rehfisch M., Skinner J. & Smart M. (1991) Wintering Greylag Geese Anser anser in North-Africa. ARDEA 79 (2): 283-286
Dit artikel geeft de resultaten van tellingen van 1981/1982 tot 1988/1989 in de drie belangrijkste overwinteringgebieden van Grauwe Ganzen in Noord-Afrika. De gebieden liggen in TunesiŽ (Ichkeul) en Algerije (het Garaet El Mekhada moeras in het El Kala wetland en het Fetzarameer, Fig. 1). Het totaal aantal ganzen in deze gebieden kan oplopen tot meer dan 20000 (Tabel 1). Aan de hand van de aanwezige gemerkte dieren kon worden vastgesteld dat een belangrijk deel van de overwinterende ganzen afkomstig was uit Tsjecho-Slowakije en Oostenrijk. IdeeŽn over de scheidslijn tussen de Atlantische en de centraal Europese trekroutes konden aan de hand van de herkomst van de dieren worden ondersteund. Verder bleek dat de ganzen zich verplaatsten tussen TunesiŽ en Algerije. Tenslotte is enige informatie verschaft over het voedsel (dat vooral uit zeebiesknolletjes Scirpus maritimus bestaat) en de foerageergewoonten van de ganzen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]