Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pons J.M. (1992) Effects of changes in the availability of human refuse on breeding parameters in a Herring Gull Larus argentatus population in Brittany, France. ARDEA 80 (1): 143-150
De Zilvermeeuwen Larus argentatus die op Trébéron voor de kust van Bretagne, Frankrijk, broeden, foerageerden tot en met 1988 voornamelijk op de vuilstortplaats van Brest, op 12 km afstand van de kolonie. Na de inwerkingtreding van een vuilverbrandingsinstallatie in december van dat jaar is de hoeveelheid afval die er wordt gestort, met 80% afgenomen. Het afval is bovendien een veel kortere tijd beschikbaar voor de meeuwen dan voorheen. In 1989 bleek dat het aantal meeuwen dat sindsdien uit de kolonie naar de stortplaats vliegt, aanzienlijk kleiner is dan daarvoor en dat veel meer meeuwen wormen eten dan voorheen. Het foerageersucces van de vogels die de stortplaats trouw waren gebleven, was niet geringer dan in de voorafgaande jaren, maar het aantal conflicten om voedsel met soortgenoten was sterk toegenomen. Parallel aan deze ontwikkelingen is het aantal broedparen op Trébéron met 11,5% afgenomen en is de legselgrootte gedaald van 2,8-2,9 tot 2,7 eieren per nest. De eigrootte is met 1,8% (b-eieren) tot 3,6% (a-eieren) afgenomen. In 1989 kwam 63% van de eieren uit, tegen 75% daarvoor. De voedingsconditie van de kuikens is sedert de inwerkingtreding van de verbrandingsinstallatie slechter dan voorheen. Het percentage jongen dat vliegvlug wordt, is mede daardoor met 46% afgenomen. Het overall succes is gedaald van 1,3 tot 0,5 jong per paar. Berekeningen met het Leslie-matrixmodel laten zien dat deze veranderingen in de nabije toekomst grote gevolgen zullen kunnen hebben op het populatieverloop van de Zilvermeeuw op Trébéron.


[close window] [previous abstract] [next abstract]