Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Delgado M.M., Penteriani V. & Nams V.O. (2009) How fledglings explore surroundings from fledging to dispersal. A case study with Eagle Owls Bubo bubo. ARDEA 97 (1): 7-15
Er is veel onderzoek verricht naar de wijze waarop dieren zich in de ruimte verplaatsen. Er is echter weinig bekend over de bewegingen direct na het uitvliegen van jonge vogels, een periode waarin ze nog afhankelijk van de ouders zijn. Deze periode is belangrijk als voorbereiding op de zelfstandigheid van de jongen. Naarmate de vogels handiger worden en hun omgeving beter leren kennen, gaan zij zich anders gedragen. Het onderhavige onderzoek in de Sierra Norte bij Sevilla, Spanje, gaat in op de verplaatsingen van 41 pas uitgevlogen Oehoes Bubo bubo die met een radiozendertje waren uitgerust. Direct na het uitvliegen bleven de vogels in de buurt van het nest, waarbij ze zich vooral huppend en klauterend verplaatsten. Binnen een paar weken leerden ze echter vliegen en begonnen ze steeds sneller en verder weg te bewegen. Na ruim drie maanden werden de jongen zelfstandig en verlieten het ouderlijk territorium definitief. Naarmate de vogels zich sneller bewogen, verplaatsten ze zich meer in een rechte lijn. De manier waarop de jonge uilen zich verplaatsten, was niet afhankelijk van hun lichaamsgrootte of -conditie. De eerste 20 dagen na het uitvliegen bleven de jonge uilen dicht bij elkaar, maar snel daarna namen de onderlinge afstanden toe tot enkele honderden meters.


[close window] [previous abstract] [next abstract]